Legutóbbi hozzászólásokMa
Vilhelmina
napja van.
Holnap
Friderika
napja lesz.
Polgármester: Sipos Miklós
Cím:4541 Nyírjákó, Szabadság tér 1.
Email: hivatal.nyirjako@gmail.com
Telefon: 06 42/352-422
Fax: 06 42/353-249

Pályázat


A támogatás mértéke 100%.

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

EFOP-1.5.3-16-2017-00028

Baktalórántháza Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Nyírjákó Község
Önkormányzat, Ófehértó Község Önkormányzat, Ramocsaháza Község Önkormányzat és
Rohod Község Önkormányzat konzorciumi partnerek együttműködésével „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” (EFOP-1.5.3-16-2017-00028) című pályázatot
valósít meg. A projekt összköltségvetése 250.000.000 Ft, mely forrást a Magyar Állam és az
Európai Uniós biztosítja. A projektmegvalósítás időtartama: 2018. március 1. – 2020.
augusztus 31.
A program célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a
minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a konzorciumi
települések helyi esélyegyenlőségi programjaiban szereplő esélyegyenlőségi célcsoportok
helyzetének javítása.
A program során megvalósításra kerülő tevékenységek:
• Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása – humánszolgáltatás fejlesztési iroda
működtetése, településeken működő humánszolgáltatásokat nyújtó intézmények
szervezetfejlesztése
• A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való
részesedésének elősegítése – egyéni fejlesztési tervek készítése, célcsoporttagok számára
foglalkoztathatóságot elősegítő tevékenységek, tréningek, tanácsadások, egyéb programok,
mentorok biztosítása.
• A helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítése – minden településen
közösségszervező munkatárs alkalmazása, közösségi tereken programok szervezése
(filmklubok, kulturális és hagyományőrző tevékenységek), fiatal korosztály számára
tanulmányutak, üzemlátogatások, nyílt napok szervezése, egészségnapok megvalósítása,
önkéntesség elterjesztése, önkéntes pont létrehozása, free wifi szolgáltatás biztosítása
• A vidék megtartó képességének erősítése – szakmaközi műhelytalálkozók szervezése,
szolgáltatásfejlesztési terv felülvizsgálata
• Egészségtudatosság fejlesztése – településenként szűrőprogramok megvalósítása,
rendszeres, életvitel szerűen megjelenő testmozgást elősegítő programok folyamatos
szerevezése, alkoholfogyasztás, dohányzás, egyéb szenvedélybetegségek megelőzését
támogató előadások programok szervezése
• Fiatalok megélhetési körülményeinek és helyben maradásának erősítése – települési
ösztöndíjprogram elindítása, OKJ-s képzések megvalósítása közösségfejlesztés és szociális
területen, humán szolgáltatásban dolgozó számára ösztöndíj program elindítása
• A kultúrák közötti párbeszéd erősítése – helyi nemzetiségek zenei és kulturális
rendezvényeinek támogatása, roma esélyegyenlőségi magazin létrehozása a helyi
televízióban.
A Humánszolgáltatás Fejlesztési Iroda elérhetősége
Cím: 4561, Baktalórántháza, Köztársaság tér 16.
Telefon: +36-42-200-429
Email: efop153bakta@gmail.com